NavigationNovinky

01.08.2015

SOUTĚŽ O VÝROBKY FIGURE-PRO!


Tipni si a zúčastni se soutěže o skvělé ceny !

Soutěž probíhá od 01.08.2015 do 11.08.2015, 14:00 hodin.


Soutěžní otázky:

1. „Kolik procent proteinů obsahuje Fitness polévka houbová z nové řady FigurePro?“

2. „Kolik soutěžících se zúčastní této soutěže?“

Správnou odpověď napište do komentářů  k soutěži zde na facebookové stránce Ekoprodukt-fitness.

 

 

Výhra obsahuje tyto výrobky společnosti Ekoprodukt:

1. místo – trojice proteinových Fitness polévek FigurePro 500g (Sýrová, Houbová, Dýňová)

2. místo – 1x FigurePro proteinový nápoj se SVETOLEM

3. místo – 1x Fitness polévka FigurePro 500g (libovolná příchuť)

4. až 10. místo - poukaz na slevu 10% na nákup v e-shopu www.protmax.cz

 

Dodatek:

Soutěžní aplikace ani soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník.


SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY


1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Ekoprodukt, spol. s.r.o. se sídlem Jinačovice 501, 66434 Kuřim, IČ: 46973184, Spisová značka: C 7451 vedená u Krajského soudu v Brně, dále jen pořadatel.

 

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena na dobu od 01.08.2015 do 11.08.2015, 14:00 hodin (dále jen doba konání soutěže).

 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1 Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se soutěžními podmínkami.

3.2. Soutěže se nemůže zúčastnit osoba, která s uvedenými soutěžními podmínkami nesouhlasí.

3.3. Soutěžící se zapojí do soutěže zodpovězením dvou soutěžních otázek, popřípadě po splnění dalších podmínek soutěže nutných k zapojení do soutěže. Své odpovědi na soutěžní otázky účastník soutěže musí napsat do komentářů k soutěži na facebookové stránce společnosti Ekoprodut-fitness.

3.4. Účast v soutěži není zpoplatněna. Do závěrečného vyhodnocení budou zařazeni jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky.

 

4. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

4.1. Po splnění pravidel soutěže bude výherce vybrán následujícím způsobem:

Výhercem soutěže se stává soutěžící, který řádně splnil všechny podmínky soutěže, a to nejlepším správným zodpovězením obou soutěžních otázek soutěže uveřejněných na www.ekoprodukt-fitness a na facebookové stránce ekoprodukt-fitness.

4.2. Pokud se v průběhu trvání soutěže sejde více shodných správných odpovědí na soutěžní otázky, rozhoduje o pořadí výherce odpověď soutěžícího, který nejlépe zodpověděl tzv. „rozhodnou otázku“, která zní "Kolik soutěžících se zúčastní této soutěže?“. Soutěžící s nejpřesnější odpovědí vyhrává.

4.3. V případě rovnosti odhadů je rozhodujícím kritériem dřívější čas odhadu, který vyhrává. Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu v případě pochybností o regulérnosti soutěže.

 

 

5. VÝHRA

Výhra obsahuje tyto výrobky společnosti Ekoprodukt:

1. místo – trojice proteinových Fitness polévek FigurePro  (Fitness polévka sýrová 500 g, Fitness polévka houbová 500 g, Fitness polévka dýňová 500 g)

2. místo – 1x FigurePro proteinový nápoj se SVETOLEM

3. místo – 1x Fitness polévka FigurePro 500g (libovolná příchuť)

4. až 10. místo - poukaz na slevu 10% na nákup v e-shopu www.protmax.cz

 

 

6. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Jména výherců budou uveřejněna na facebookové stránce společnosti Ekoprodukt-fitness a ne webových stránkách www.ekoproduk-fitness nejpozději do 14 dnů po ukončení soutěže.

 

 

7. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výherce musí sdělit svou e-mailovou adresu, jméno, kontaktní telefonní číslo a adresu, na kterou bude chtít zaslat výhru, zasláním na e-mail: info@ekoprodukt.cz nejpozději do 7 dnů po zveřejnění svého jména. Výhry budou rozesílány pouze po území ČR a to nejpozději do 6 týdnů od ukončení soutěže. V případě, že zaslaná výhra nebude soutěžícím vyzvednuta a vrátí se na adresu organizátora, bude možné ji vyzvednout na adrese organizátora soutěže nejpozději 10 týdnů po ukončení soutěže, poté výhra propadá ve prospěch pořadatele. Výhry účastníků, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatelů nebo organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

 

8. OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi a pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži. V případě, že se stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a webových stránkách organizátora a pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem nebo organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele.

 

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

9.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na svých stránkách www.ekoprodukt-fitness.cz nebo na své facebookové stránce.

9.2. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

 

DODATEK

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

 

 

V Brně dne 24. července 2015